Historie domu čp. 2

Nejvýraznějším majitelem lhoteckého panství byl Jana Kába z Rybňan, který v polovině 16. století pozval do Lhoty italského stavitele Hanse Vlacha, jenž přestavěl gotickou tvrz na renesanční zámek. V roce 1597 prodali potomci Jana Káby z Rybňan otcovské dědictví Vilémovi Růtovi z Dírné. V té době vzniklo několik nových staveb, jako hospodářský dvůr, mlýn, kostelíček, ale také stavení čp. 2, začínající sloužit správě panství.

V roce 1641 se vlastníkem panství Červená Lhota stal hrabě Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, za něhož zaznamenalo velký hospodářský rozkvět. – Tehdejší dřevěný pivovar byl nahrazen zděným, pod domem čp. 2 byly zbudovány klenuté sklepy, které sloužily k uložení ječmenného sladu. V kronice panství se zachoval z roku 1758 popis domu čp. 2, nazývaného ředitelský dům, s nápisem Cancelaria nad vchodem. Latinský nápis pod štítem oznamoval, že dům ctí práci, mír a právo a trestá přečiny a odpor. V roce 1835 koupila panství Červenou Lhotu knížata Schönburgové-Hartensteinové, dům čp. 2 plnil nadále správní funkci. V roce 1945 bylo panství Schönburgům-Hartensteinům zkonfiskováno a dům začal sloužit k ubytování pracovníků Jihočeských státních lesů.

V roce 1995 byl prodán soukromým majitelům. V roce 2020 byla v historických sklepních prostorách vybudována rodinná Galerie Helen.

Odborný text o stavení čp. 2 autorky Stanislavy Novákové pro webové stránky zkrátil PhDr. Miloslav Paulík.